Projektbeskrivning

Regeringen säger nej till det havsbaserade vindkraftsprojektet Blekinge Offshore

Hässleholm den 20 december 2016

Regeringen har idag fattat beslut om att inte meddela tillstånd enligt Miljöbalken till det havsbaserade vindkraftsprojektet Blekinge Offshore.

https://media.blekingeoffshore.se/2016/12/161220-Pressmeddelande-Regeringen-sager-nej-till-det-havsbaserade-vindkraftsprojektet-Blekinge-Offshore.pdf


 

Projektet Blekinge Offshore omfattar uppförandet av 500-700 vindkraftverk i Hanöbukten. Dessa kommer att producera 7-8 TWh el årligen vilket motsvarar cirka 5 % av Sveriges årliga elförbrukning, den årliga elproduktionen i en större kärnkraftreaktor, det årliga elbehovet hos 1,2 miljoner svenska hushåll. Halverar elproduktionsunderskottet i elområde 4 vilket minskar prisdifferenserna

Blekinge Offshore är en av de största enskilda infrastruktursatsningarna i Sverige, för en hållbar framtid.

Area 200 km2
Djup 10-40 m
Effekt ca 2500 MW
Turbiner ca 500 – 700 st
Elanslutning 16 km
Installationshamn 17 km
Drift & underhållshamn 10 km
Beräknad medelvind 8,5 m/s
Energi ca 7-8 TWh