Miljö och utvecklingsfond

Vi återinvesterar i ett grönare Sverige

I linje med Blekinge Offshores engagemang för en hållbar energiproduktion och trogna vår starka lokala förankring, vill vi bidra till att södra Sverige även i framtiden ska vara ett grönt och blomstrande. Blekinge Offshore ämnar därför återinvestera 1 procent från vindkraftsparkens totala intäkter i en fond för miljö- och utvecklingsprojekt, som också kan stärka sysselsättningen. När vindkraftsparken är fullt utbyggd kommer fonden att tillföras resurser motsvarande cirka 50 miljoner kronor varje år.

Medel från fonden kan gå till forskning och utveckling inom förnybar energi, till natur- och miljövård, till näringslivsprojekt med grön inriktning och andra samhällsnyttiga ändamål.

Både större som mindre projekt beaktas med likvärdigt intresse. Samarbete kring vår miljö- och utvecklingsfonds mål och inriktning har redan inletts med Blekinge Tekniska Högskola.