Energi

Tänk om man kunde fördubbla elproduktionen i södra Sverige och reducera dagens stora underskott i elområde 4 till hälften, sänka elpriset, säkra såväl basindustrins som hushållens behov – och dessutom få allt detta gjort bara med grön, miljövänlig energi? Vi gör det möjligt. Tillgången finns redan: den vindrika kusten i Blekinge. Där vill Blekinge Offshore bygga en havsbaserad vindkraftspark med kapacitet att leverera lika mycket el som de tidigare bägge reaktorerna i Barsebäck.