Blekinge Offshore

Blekinge Offshore

Read More

Arbetstillfällen

Ett infrastrukturprojekt av Blekinge offshores storlek undgår knappast att ge ringar på vattnet. Den investering om totalt cirka 50 miljarder kronor som vindkraftsparken i Hanöbukten innebär, kommer inte bara att medföra ett rejält tillskott av förnybar el. Även försiktiga beräkningar pekar entydigt på att satsningen blir en samhällsekonomisk injektion för hela regionen.

Miljö

I linje med Blekinge Offshores engagemang för en hållbar energiproduktion och trogna vår starka lokala förankring, vill vi bidra till att Blekinge även i framtiden ska vara ett grönt och blomstrande län. Blekinge Offshore ämnar därför återinvestera 1 procent från vindkraftsparkens totala intäkter i en fond för lokala miljö- och utvecklingsprojekt, som också kan stärka sysselsättningen i länet. När vindkraftsparken är fullt utbyggd kommer fonden att tillföras resurser motsvarande cirka 50 miljoner kronor varje år.

Energi

Tänk om man kunde fördubbla elproduktionen i södra Sverige och reducera dagens stora underskott i elområde 4 till hälften, sänka elpriset, säkra såväl basindustrins som hushållens behov – och dessutom få allt detta gjort bara med grön, miljövänlig energi? Vi gör det möjligt. Tillgången finns redan: den vindrika kusten i Blekinge. Där vill Blekinge Offshore bygga en havsbaserad vindkraftspark med kapacitet att leverera lika mycket el som de tidigare bägge reaktorerna i Barsebäck.

Blekinge Offshore

Green jobs, Green environment and Green Energy

Blekinge Offshore is one of the largest individual infrastructure projects in Sweden, for a sustainable future.

 

Ägare

Ägare

Recent From the Blog

'(Svenska) Regeringsbeslut

Sorry, this entry is only available in Swedish.

Read More...