Arbetstillfällen

 

Grönt kapital får både ekonomin och jobben att växa

Ett infrastrukturprojekt av Blekinge Offshores storlek undgår knappast att ge ringar på vattnet. Den investering om totalt cirka 50 miljarder kronor som vindkraftsparken i Hanöbukten innebär, kommer inte bara att medföra ett rejält tillskott av förnybar el. Även försiktiga beräkningar pekar entydigt på att satsningen blir en samhällsekonomisk injektion för hela regionen.

Det visas tydligt i en rapport om projektet som Sölvesborgs kommun gjorde 2010, där uppgifterna granskats och verifierats av Jan Evert Nilsson, professor i regional utveckling vid Blekinge Tekniska Högskola.

Med utgångspunkt från de samhällsekonomiska kalkyler som presenteras i denna rapport skulle en fullt utbyggd vindkraftspark resultera i 1 000 nya arbetstillfällen i Blekinge. Och detta är lågt räknat. Inkluderat är då personal som behövs för Blekinge Offshores byggnation av anläggningen, samt dess drift och underhåll, liksom synergieffekterna på den lokala arbetsmarknaden.

Konkret medför exempelvis vindkraftsverkens montering, transport till havs och den kontinuerliga drift- och underhållsverksamheten ökad aktivitet i närliggande hamnar som Nogersund (Sölvesborg) och Stilleryd (Karlshamn).

Utöver detta beräknas Blekinge Offshore resultera i ytterligare 1000 arbetstillfällen i övriga Sverige.