Ägare

Blekinge Offshore AB

owners


VindIn AB

vindin

VindIn AB, är ett vindkraftsföretag bildat av en rad tunga och välrenommerade aktörer inom den elintensiva basindustrin: Boliden, AGA, Billerud Korsnäs, Stora Enso, Cementa, Holmen, Akzo Nobel och helstatliga LKAB. Varje år använder dessa förädlare av el inom gruv- och skogsnäringen, stålet och den kemiska industrin totalt drygt 20 TWh. Det motsvarar cirka 15 procent av hela Sveriges elkonsumtion.

Syftet med VindIn AB är att med egen produktion försäkra ägarbolagen om stabil tillgång på el till rimliga priser, något som spelar en avgörande roll för basindustrins möjligheter att hävda sig i den globala konkurrensen.

VindIn anser att Blekinge Offshore med sina unika förutsättningar har mycket god potential till realisering och att volymen ger en signifikant energiproduktion.
Detta ger goda förutsättningar för långsiktigt förutsägbara elpriser, ökad elförsörjningstrygghet, minskad miljöpåverkan, ökad konkurrenskraft vilket säkrar arbetstillfällen.

Eolus Vind AB, som vid starten 1990 var Sveriges första kommersiella vindkraftsprojektör och numera är landets ledande företag i branschen. Av de omkring 2 500 svenska vindkraftverk som finns idag, har Elous Vind AB etablerat cirka 420 anläggningar.

Vissa av dessa vindkraftverk driver företaget i egen regi, andra är nyckelfärdiga projekteringar åt kunder.

Vingkraft AB, är Blekinge Offshore tredje delägare, som också tog det ursprungliga initiativet till projektet 2008. Bolaget har en genuin lokal förankring med bas i Blekingekommunen Sölvesborg.