Regeringsbeslut

På nedanstående länk finner ni Regringens beslut i ärendet; Blekinge Offshores ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till uppförande och drift av gruppstation för vindkraft i Hanöbukten i Sölvesborgs och Karlshamns kommuner. DOC231216-23122016082211

Read More »