Blekinge Offshore

Blekinge Offshore

Read More

Blekinge Offshores VD Anders Nilsson kommenterar riksdagsledamots utspel rörande Blekinge Offshore

2016-06-14 Idag gör riksdagsledamot Annicka Engblom från Karlskrona för gällande att ett beslut angående Blekinge Offshores tillstånd är på väg och att detta skulle påverka Sveriges försvarsförmåga negativt. Blekinge Offshores vd Anders Nilsson kommenterar Engbloms pressmeddelande: – Vi har i nuläget inga indikationer på att ett beslut är på väg att fattas, men det låter…

Read More »