Blekinge Offshores VD Anders Nilsson kommenterar riksdagsledamots utspel rörande Blekinge Offshore

2016-06-14

Idag gör riksdagsledamot Annicka Engblom från Karlskrona för gällande att ett beslut angående Blekinge Offshores tillstånd är på väg och att detta skulle påverka Sveriges försvarsförmåga negativt.

Blekinge Offshores vd Anders Nilsson kommenterar Engbloms pressmeddelande:

– Vi har i nuläget inga indikationer på att ett beslut är på väg att fattas, men det låter rimligt att det är på väg efter att vi väntat i tre år på besked. Men det låter lite underligt att Annicka Engblom har tillgång till hemligstämplade dokument från försvarsmakten som enligt vad vi kan se inte har diarieförts på regeringsdepartementet.

Att Blekinge Offshore skulle utgöra ett hot mot försvaret, undervattensverksamheten i Blekinge eller Saab Kockums avvisar han bestämt.

– Mark och miljödomstolen i Växjö har gjort en bedömning som vi delar, nämligen att samexistens mellan försvarsmakten och Blekinge Offshore är möjlig. Etableringen av Blekinge Offshore innebär en unik möjlighet för mer avancerade övningsmöjligheter för försvaret och ger ett väsentligt bidrag till totalförsvaret.  Nu är min förhoppning att ett beslut verkligen är på väg och att regeringen i sitt beslut har en helhetssyn på alla faktorer som spelar in.