Installation of Wind Turbines at Blekinge Offshore Wind Farm Site. Marine Design Project 2014

Chalmersstudenter kommer i höst att designa en ny fartygsmodell som ska användas för att installera vindkraftverk i Östersjön.

– Från vårt perspektiv så är det ett intressant uppdrag och studenterna får ett verkligt case att tillämpa sina kunskaper på och från deras håll så får de en students oförstörda syn på problemet och input till sin konstruktionsprocess, säger Per Hogström, lektor på Chalmers institution för sjöfart och marinteknik.

Totalt kommer 30 studenter vid Chalmers mastersprogram i marinteknik att arbeta med projektet, som går på att designa en helt ny typ av fartyg. De modeller som idag används för att installera och underhålla vindkraftverk till havs är nämligen för stora och gjorda för nordsjöförhållanden, och blir därför onödigt dyra att använda i den betydligt lugnare Östersjön, säger Per Hogström.

– Hela uppdraget är att installera ungefär 700 vindkraftverk utanför Blekinges kust. Kan vi spara ett par miljoner per installerat vindkraftverk så har vi sparat väldigt mycket pengar