Arbetstillfällen

users6Ett infrastrukturprojekt av Blekinge offshores storlek undgår knappast att ge ringar på vattnet. Den investering om totalt cirka 50 miljarder kronor som vindkraftsparken i Hanöbukten innebär, kommer inte bara att medföra ett rejält tillskott av förnybar el. Även försiktiga beräkningar pekar entydigt på att satsningen blir en samhällsekonomisk injektion för hela regionen. Läs mer... 

Miljö

global4

I linje med Blekinge Offshores engagemang för en hållbar energiproduktion och trogna vår starka lokala förankring, vill vi bidra till att Blekinge även i framtiden ska vara ett grönt och blomstrande län. Blekinge Offshore ämnar därför återinvestera 1 procent från vindkraftsparkens totala intäkter i en fond för lokala miljö- och utvecklingsprojekt, som också kan stärka sysselsättningen i länet. När vindkraftsparken är fullt utbyggd kommer fonden att tillföras resurser motsvarande cirka 50 miljoner kronor varje år. Läs mer...

Energi

green2

Tänk om man kunde fördubbla elproduktionen i södra Sverige och reducera dagens stora underskott i elområde 4 till hälften, sänka elpriset, säkra såväl basindustrins som hushållens behov – och dessutom få allt detta gjort bara med grön, miljövänlig energi? Vi gör det möjligt. Tillgången finns redan: den vindrika kusten i Blekinge. Där vill Blekinge Offshore bygga en havsbaserad vindkraftspark med kapacitet att leverera lika mycket el som de tidigare bägge reaktorerna i Barsebäck.